Radlická 50, Praha 5

Tato dílna zaměstnává 22 zdravotně postižených, z toho 20 s těžkým zdravotním postižením.

Dílna byla založena v 6O. letech. Vznikla z potřeby poskytnout lidem s tělesným a mentálním postižením možnost pracovního uplatnění s ohledem na jejich fyzické a psychické potřeby. Dílna je pro tyto těžce zdravotně postižené současně pracovní rehabilitací a práce má pro ně praktický i socializační přínos.

Zaměstnancům této dílny se věnujeme i nad rámec pracovních povinností. Snažíme se jim zprostředkovat kulturní akce, výlety, zájezdy, kde mohou navázat nové sociální vazby.

Výrobní program této dílny:

  • prodej gumiček na svazkování, jejich vážení a balení dle přání zákazníka
  • jednoduché montážní práce – dokončení výrobku, kompletace výrobku
  • lepení a vlepování, skládání bigovaných produktů
  • vkládání reklamních letáků, předmětů, ubrousků apod.
  • vylamování výseků, výtisků
  • polepování předmětů samolepkou
  • navlékání nitek, provázků, gumiček do visaček
  • odpočítávání, počítání kusů dle přání zákazníka

Dipra v.d.
Radlická 50
Praha 5 - Smíchov
150 00
IČO: 00027529
DIČ: CZ00027529
tel: 777 701 676

gumičky / práce na zakázku
tel: 777 701 674

odeslat zprávu

 

Gumičky

Práce na zakázku